CALYSTA SKIN CLINIC SUKABUMI

JADWAL DOKTER

dr. Putri Nuraini

Praktek : Senin & Selasa
Pukul : 09.00 - 18.00
Praktek : Rabu
Pukul : 12.00 - 18.00

dr. Fitriana

Praktek : Sabtu
Pukul : 13.00 - 16.00

dr. Aflah hanifa

Praktek : Rabu
Pukul : 09.00 - 12.00
Praktek : kamis & Jumat
Pukul : 09.00 - 18.00